روانشناسی خانواده

آشنایی با روانشناسی خانواده

روانشناسی شاخه های مختلف دارد که موضوع روانشناسی خانواده درمانی هم یکی از آنها میباشد. در ادامه بیشتر به بررسی این موضوع میپردازیم. اهمیت روانشناسی خانواده درمانی به طور کلی روانشناسی به بررسی تمام جنبه…

روانشناسی رفتار با خانم ها

روانشناسی رفتار با خانم ها

علم روانشناسی به موضوعات زیادی میپردازد که آنها هر کدام دارای هدفی خاص هستند. روانشناسی رفتار با خانم ها نیز به مطالعه و بررسی بهترین روش رفتاری با خانم ها میپردازد. شاید در نگاه اول فکر…

تشخیص بیماری روانی

راه های تشخیص بیماری روانی

انسان های امروزی در تیر رس بیماری های روانی و جسمانی بسیار زیادی هستند که برای آنها به ارمغان آورده شده است. در این مقاله قصد بررسی راه های تشخیص بیماری روانی از دیدعلم روانشناسی و…